$cover['alt']

קלינאות תקשורת

כשמדובר בילדים קטנים שמתחילים לדבר, החלפת אותיות באותיות אחרות או השמטת אותיות יכולה להישמע חיננית וילדותית, אבל אם זה ממשיך זה יכול להצביע על בעיה בחלל הפה שמצריכה פתרון. טיפול אצל קלינאי תקשורת מומחה יכול לפתור בעיות של דחיקת לשון המובילה לשיניים עקומות, וכן בבעיות דיבור.

 

דחיקת לשון היא מצב בו הלשון מפעילה לחץ על השיניים הקדמיות, כלפי חוץ. בהגייה של צלילים שורקים: ש', ס', ז', צ', וכן בהגיית האותיות ת'/ט', ד' ו-נ', חוד הלשון נדחף קדימה אל השיניים הקדמיות או נכנס אל בין קשתות השיניים הקדמיות, ומשבש את צליל האותיות. מגע מתמשך של הלשון בשיניים הקדמיות עלול לגרום להשפעה לא רצויה על תנוחת השיניים, להטייתן קדימה, ובכך להחמיר בעיות אורתודנטיות.

 

כיום, קיימת מודעות אצל אורתודנטים ורופאי שיניים להשפעה הרבה שיש לדחיקת הלשון על המצב  של מנשך השיניים. זו הסיבה שבאדל קליניק הטיפול אצל קלינאית תקשורת מתבצע in house.

קרן קיימת לישראל 19 פתח תקווה

להזמנת תור, חייגו: 03-9218343